Trả lời câu hỏi mục 3 trang 169 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình ảnh và thông tin trong mục 3, em hãy trình bày nhân tố hình thành đất mà em cho là quan trọng nhất và giải thích cho sự lựa chọn đó.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình ảnh và thông tin trong mục 3, em hãy trình bày nhân tố hình thành đất mà em cho là quan trọng nhất và giải thích cho sự lựa chọn đó.

Hình 3. Đất ở vùng đồi núi Tây Nguyên, Việt Nam bị rửa trôi do độ dốc địa hình và mất lớp phủ thực vật

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 3 và đọc nội dung trong SGK.

Lời giải chi tiết

- Nhân tố hình thành đất quan trọng nhất là đá mẹ.

- Giải thích: Vì tất cả các loại đất đều được hình thành từ những sản phẩm phong hóa đá mẹ. Đá mẹ cung cấp các khoáng vật cho đất, tạo nên các tính chất vật lí, hóa học của đất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close