Giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta.

Hình 5. Phân bố các nhóm đất điển hình trên Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 5, xác định vị trí của Việt Nam, chú ý nhóm đất có chú giải màu cam.

Lời giải chi tiết

Nhóm đất phổ biến ở nước ta là đất đỏ vàng nhiệt đới.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close