Trả lời câu hỏi mục 2 trang 57 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Những bằng chứng nào chứng tỏ chữ viết, văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc?

Quảng cáo

Đề bài

Những bằng chứng nào chứng tỏ chữ viết, văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết

Một số bằng chứng, chứng minh: chữ viết, văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc:

-  Về chữ viết: 

       + Trên cơ sở chữ viết của người Ấn Độ, nhiều nước Đông Nam Á đã tạo ra chữ viết riêng của mình.

Ví dụ: Người Khơ-me sáng tạo ra chữ Khơ-me cổ (dựa trên chữ Phạn); Người Môn sáng tạo ra chữ Môn cổ (trên cơ sở chữ Pa-li). Người Việt Việt sáng tạo ra chữ Nôm (trên cơ sở chữ Hán)

- Về văn học:

       + Người Đông Nam Á tiếp thu văn học Ấn Độ  sử thi: Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na) để sáng tạo ra những bộ sử thi của dân tộc mình, như: Phạ lắc – Phạ Lam (Lào); Ra-ma-kien (Thái Lan); Riêm Kê (Cam-pu-chia)….

        + Người Việt tiếp thu hệ thống văn chương (thể loại; chất liệu văn học…) của Trung Quốc: Đường thi, tiểu thuyết, sử kí....

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close