Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 58 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hóa Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Quảng cáo

Đề bài

Văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hóa Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý tác động của quá trình của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đến Đông Nam Á.

Lời giải chi tiết

-Tín ngưỡng - tôn giáo                                         

+ Tiếp thu Ấn Độ giáo, Phật giáo

+ Tiếp thu các lễ hội, thờ cúng đa thần. 

- Chữ viết - văn học

+ Nhiều nhóm cư dân Đông Nam Á đã tạo ra chữ viết riêng dựa trên hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ.

+ Người Việt thi kế thừa hệ thống chữ Hán của người Trung Quốc.

+ Người Đông Nam Á cũng tiếp thu văn học của nguời Ấn Độ để sáng tạo bộ sử thi của dân tộc minh như: Phạ lắc- Pha Lam (Lào), Ra-ma-kien (Thái Lan), Ra-ma-y-a-na (In-đô-nê-xi-a), Riêm Kẻ (Cam-pu-chia),...

- Kiến trúc - điêu khắc 

+  Chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo như Án Độ giáo, Phật giáo.

+ Tiêu biểu ở Đông Nam Á là kiến trúc đền - núi, như đền Bô-rô-bu-đua, Lara Giong-grang (In-đô-nê-xi-a), khu di tích Mỹ Sơn (Việt Nam),..

+Chịu ảnh hưởng rõ của Ấn Độ với các loại hình chủ yếu là phù điêu, các bức chạm nổi, tượng thần, Phật,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close