Trả lời câu hỏi mục 2 trang 137 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Em hãy cho biết trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản: nhựa, than đá, gỗ, cát, xi măng, thép, đá vôi. 2. Hãy kể tên ít nhất một vật dụng hằng ngày em thường sử dụng được làm từ khoảng sán. 3. Sắp xếp các loại khoảng sản sau vào ba nhóm sao cho đúng: vàng, nước khoáng, kim cương, than bùn, khí thiên nhiên, cao lanh, ni-ken, phốt phát, bô-xít.

Quảng cáo

Đề bài

1. Em hãy cho biết trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản: nhựa, than đá, gỗ, cát, xi măng, thép, đá vôi.

2. Hãy kể tên ít nhất một vật dụng hằng ngày em thường sử dụng được làm từ khoảng sán.

3. Sắp xếp các loại khoảng sản sau vào ba nhóm sao cho đúng: vàng, nước khoáng, kim cương, than bùn, khí thiên nhiên, cao lanh, ni-ken, phốt phát, bô-xít.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Đọc thông tin mục 2. 

2. Vận dụng kiến thức vào trong thực tế.

3. Vận dụng kiến thức vào trong thực tế.

Lời giải chi tiết

1. Than đá, cát, đá vôi là khoáng sản. 

2. Một số vật dụng em thường sử dụng được làm từ khoáng sản là: thìa, muôi, khóa cửa,...

3. Sắp xếp các loại khoáng sản theo nhóm:

Nhóm khoáng sản

Khoáng sản

Năng lượng

Nước khoáng, than bùn, khí thiên nhiên

Kim loại

Vàng, ni-ken, bô-xít (đen)

Phi kim loại

Phốt phát, cao lanh, kim cương

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close