Trả lời câu hỏi mục 1 trang 136 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Dựa vào hình 1, 2 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi. 2. Dựa vào bản đồ Tự nhiên thế giới (trang 96 - 97), kể tên một số dãy núi lớn trên thế giới. 3. Quan sát hình 3, 4 và thông tin trong mục 1, em hãy nêu sự khác nhau giữa cao nguyên và đồng bằng. 4. Dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới (96 - 97), kể tên một số cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới.

Quảng cáo

Đề bài

1. Dựa vào hình 1, 2 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi.

Hình 1. Quang cảnh vùng núi An-pơ ở Thụy Sỹ

Hình 2. Quang cảnh đồi ở Việt Nam

2. Dựa vào bản đồ Tự nhiên thế giới (trang 96 - 97), kể tên một số dãy núi lớn trên thế giới.

Bản đồ Tự nhiên thế giới

3. Quan sát hình 3, 4 và thông tin trong mục 1, em hãy nêu sự khác nhau giữa cao nguyên và đồng bằng.

Hình 3. Quang cảnh cao nguyên Pa-ta-gô-ni ở Nam Mỹ

Hình 4. Quang cảnh đồng bằng châu thổ sông Cửu Long của Việt Nam

4. Dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới (96 - 97), kể tên một số cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 1, 2 và đọc thông tin trong mục 1.

2. Quan sát bản đồ Tự nhiên thế giới (trang 96 - 97).

3. Quan sát hình 3, 4 và đọc thông tin trong mục 1.

4. Quan sát bản đồ Tự nhiên thế giới (trang 96 - 97).

Lời giải chi tiết

1. Khác nhau giữa núi và đồi

2. Các dãy núi lớn trên thế giới

Dãy Hi-ma-lay-a, dãy An-pơ, dãy Đại Hưng An, dãy U-ran, dãy Rốc-ki, dãy An-đét, dãy At-lát, dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a,...

3. Khác nhau giữa cao nguyên và đồng bằng

4. Cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới

- Cao nguyên: CN. Cô-lô-ra-đô, CN. Mông Cổ, CN, Pa-ta-gô-ni,...

- Đồng bằng: ĐB. A-ma-dôn, ĐB. Bắc Âu, ĐB. Đông Âu, ĐB. Tây Xi-bia, ĐB. Ấn Hằng, ĐB. Hoa Bắc,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close