Trả lời câu hỏi mục 2 trang 121 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Quan sát hình 5.3A, hãy giải thích taị sao nhìn con tàu ngoài xa qua kính viễn vọng, ta thấy boong tàu gần như chìm trong nước biển, trong khi sự thực thì không phải thế.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 5.3A, hãy giải thích taị sao nhìn con tàu ngoài xa qua kính viễn vọng, ta thấy boong tàu gần như chìm trong nước biển, trong khi sự thực thì không phải thế.

Hình 5.3A Nhìn con tàu biển từ xa qua kính viễn vọng;

5.3B. Trái Đất được chụp từ vũ trụ bởi các nhà du hành trên tàu A-po-lô 17 (tháng 12-1972)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát  hình 5.3A, 5.3B và vận dụng kiến thức thực tế.

Lời giải chi tiết

Khi nhìn con tàu ngoài xa qua kính viễn vọng ta thấy boong tàu gần như bị chìm trong nước biển, trong khi sự thật thì không phải như vậy vì Trái Đất có hình cầu trong khi đường trên đài quan sát lại là một đường thẳng.

Quảng cáo
close