Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vào các đêm khác nhau, chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có các hình dạng khác nhau. Tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Vào các đêm khác nhau, chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có các hình dạng khác nhau. Tại sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau nên ta thấy hình dạng Mặt Trăng là khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close