Trả lời Câu hỏi khởi động trang 18 SGK Toán 6 Cánh Diều

Một thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 150m và chiều dài là 250m. Người ta chia thửa ruộng đó thành bốn phần bằng nhau để gieo trồng những giống lúa khác nhau.Diện tích mỗi phần là bao nhiêu mét vuông?

Quảng cáo

Đề bài

Một thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 150m và chiều dài là 250m. Người ta chia thửa ruộng đó thành bốn phần bằng nhau để gieo trồng những giống lúa khác nhau. Diện tích mỗi phần là bao nhiêu mét vuông?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật

- Tính diện tích 1 phần

Lời giải chi tiết

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: 

150 x 250 = 37 500 \(m^2\)

Vì người ta chia thửa ruộng đó thành 4 phần bằng nhau nên diện tích mỗi phần của thửa ruộng là: 

37 500 : 4 = 9 375 \(m^2\)

Vậy diện tích mỗi phần của thửa ruộng là 9 375 \(m^2\)

Quảng cáo
close