Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 91 Toán 9 Tập 2

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm.

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm.

b) Vẽ một lục giác đều ABCDEF có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn (O).

c) Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều ? Gọi khoảng cách này là r.

d) Vẽ đường tròn (O; r).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

c) Sử dụng hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

Lời giải chi tiết

a)

b) Cách vẽ lục giác đều có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn (O)

Vẽ các dây cung AB = BC = CD = DE = EF = FA = R = 2 cm

c) Vì các dây cung AB = BC = CD = DE = EF = FA bằng nhau nên khoảng cách từ O đến các dây là bằng nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài