Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 119 SGK Toán 8 Tập 2

Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như ở hình 123

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như ở hình 123. Quan sát hình gấp được, hãy điền số thích hợp vào chỗ trống (…) ở các câu dưới đây:

Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ giác đều là …

Phương pháp giải:

Áp dụng: Định nghĩa chóp tứ giác đều.

Giải chi tiết:

Số các mặt bằng nhau trong một hình chóp tứ giác đều là \(4\).

Diện tích mỗi mặt tam giác là … cm2.

Phương pháp giải:

Công thức tính diện tích tam giác: \(S = \dfrac{1}{2}ah\)

Trong đó: \(h\) là chiều cao ứng với cạnh đáy \(a\)

Giải chi tiết:

Diện tích mỗi mặt tam giác là \(\dfrac{1}{2}4.6 = 12\,c{m^2}\).

Diện tích đáy của hình chóp đều là … cm2.

Phương pháp giải:

Áp dụng: Công thức tính diện tích hình vuông cạnh \(a\) là: \(S =a^2\)

Giải chi tiết:

Diện tích đáy của hình chóp đều là \(4.4 = 16 cm^2\).

Tổng diện tích tất cả các mặt bên của hình chóp đều là … cm2.

Phương pháp giải:

Lấy diện tích 1 mặt bên nhân với 4.

Giải chi tiết:

Tổng diện tích tất cả các mặt bên của hình chóp đều là \(12.4 = 48 cm^2\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close