Lý thuyết diện tích xung quanh của hình chóp

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Quảng cáo

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp đều:

Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

\({S_{xq}} = pd\)

\(p\): nửa chu vi đáy

\(d\): trung đoạn của hình chóp đều

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close