Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Tìm phân thức đối của

Quảng cáo

Đề bài

Tìm phân thức đối của \(\dfrac{{1 - x}}{x}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân thức đối của phân thức \( \dfrac{A}{B}\) là \( -\dfrac{A}{B}\)

Lời giải chi tiết

Phân thức đối của \(\dfrac{{1 - x}}{x}\) là \( - \dfrac{{1 - x}}{x} = \dfrac{{x - 1}}{x}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close