Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1

Làm tính cộng

Quảng cáo

Đề bài

Làm tính cộng: \(\dfrac{{3x}}{{x + 1}} + \dfrac{{ - 3x}}{{x + 1}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{{3x}}{{x + 1}} + \dfrac{{ - 3x}}{{x + 1}} = \dfrac{{3x + \left( { - 3x} \right)}}{{x + 1}} \)\(\,= \dfrac{0}{{x + 1}} = 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close