Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC ⊥ BD tại H (h.145)

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính diện tích tứ giác \(ABCD\) theo \(AC, BD\), biết \(AC ⊥ BD\) tại \(H\) (h.\(145\))

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác.

Lời giải chi tiết

\({S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}BH.AC\)

\({S_{ADC}}=\dfrac{1}{2}DH.AC\)

\({S_{ABCD}} = {S_{ABC}} + {S_{ADC}}\)\( \,= \dfrac{1}{2}BH.AC + \dfrac{1}{2}DH.AC\)\(\, = \dfrac{1}{2}(BH + DH).AC = \dfrac{1}{2}BD.AC\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close