Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy tính diện tích hình thoi bằng cách khác.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính diện tích hình thoi bằng cách khác.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Hình thoi \(ABCD\) cũng là hình bình hành.

Kẻ đường cao \(AH \) ứng với \(CD\).

\(⇒{S_{ABCD}} = AH.CD = 2{S_{ACD}}\)

Hình thoi \(ABCD\) có \(BD \bot AC\) tại \(O\) (tính chất)

Do đó, tam giác \(ACD\) có đường cao \(DO\) ứng với cạnh \(AC\).

\( \Rightarrow {S_{ACD}} = \dfrac{1}{2}DO.AC\)

Do đó:

\({S_{ABCD}} = 2{S_{ACD}} = 2.\dfrac{1}{2}.DO.AC \)\(\,= \dfrac{1}{2}.\left( {2DO} \right).AC = \dfrac{1}{2}.BD.AC\)

(\(O\) là trung điểm \(BD\) nên \(BD = 2DO\)).

Loigiaihay.com

 • Bài 32 trang 128 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 32 trang 128 SGK Toán 8 tập 1. a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là 3,6cm, 6cm và hai đường chéo đó vuông góc với nhau.

 • Bài 33 trang 128 SGK Toán 8 tập 1

  Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoi cho trước và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó.

 • Bài 34 trang 128 SGK Toán 8 tập 1

  Cho một hình chữ nhật. Vẽ tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật . Vì sao tứ giác này là một hình thoi?

 • Bài 35 trang 129 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 35 trang 129 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo

 • Bài 36 trang 129 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 36 trang 129 SGK Toán 8 tập 1. Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close