Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

LG a.

\(2x < 24\);

Phương pháp giải:

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết:

 \(2x < 24\)

\( \Leftrightarrow 2x.\dfrac{1}{2} < 24.\dfrac{1}{2}\)

\( \Leftrightarrow x < 12\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình \(2x < 24\) là \(S=\{x|x < 12\}\).

LG b.

 \(-3x < 27\).

Phương pháp giải:

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết:

\(-3x < 27 \)

\( \Leftrightarrow  - 3x.\dfrac{{ - 1}}{3} > 27.\dfrac{{ - 1}}{3}\)

\(⇔ x > -9\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình \(- 3x < 27\) là \(S=\{x|x > -9\}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close