Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.

Quảng cáo

Đề bài

 Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: Diện tích hình thang bằng một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.

$$S = {1 \over 2}\left( {a + b} \right).h$$

Lời giải chi tiết

Hình bình hành là hình thang có hai đáy bằng nhau

\(⇒\) Diện tích hình bình hành có cạnh đáy \(a\) và chiều cao \(h\) là:

\(S = \dfrac{1}{2}h(a + a) = \dfrac{1}{2}h.2a = a.h\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close