Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1

Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét \(ΔABC\) và \(ΔADC\) có:

+) \(AC\) chung

+) \(\widehat {ACB} = \widehat {ACD}\) (giả thiết)

+) \(BC = DC\) (giả thiết)

\(\Rightarrow  ΔABC = ΔADC\) (c–g–c)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close