Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Quan sát tứ giác \(ABCD\) ở hình \(3\) rồi điền vào chỗ trống: 

LG a.

Hai đỉnh kề nhau: \(A\) và \(B\), …

Hai đỉnh đối nhau: \(A\) và \(C\), …

Lời giải chi tiết:

Hai đỉnh kề nhau: \(A\) và \(B\), \(B\) và \(C\), \(C\) và \(D\), \(D\) và \( A\).

Hai đỉnh đối nhau: \(A\) và \(C\), \(B\) và \(D\)

LG b.

Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau): \(AC\), …

Lời giải chi tiết:

Đường chéo (đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau): \(AC, BD\).

LG c.

Hai cạnh kề nhau: \(AB\) và \(BC\), …

Hai cạnh đối nhau: \(AB\) và \(CD\), …

Lời giải chi tiết:

Hai cạnh kề nhau: \(AB\) và \(BC\), \(BC\) và \(CD\), \(CD\) và \(DA\), \(DA\) và \(AB\)

Hai cạnh đối nhau: \(AB\) và \(CD\), \(AD\) và \(BC\).

LG d.

Góc: \(\widehat A\)  , …

Hai góc đối nhau: \(\widehat A\)  và \(\widehat C\) , …

Lời giải chi tiết:

Góc\(\widehat A\) , \(\widehat B\) , \(\widehat C\) , \(\widehat D\)

Hai góc đối nhau\(\widehat A\) và \(\widehat C\)\(\widehat B\) và \(\widehat D\)

LG e.

Điểm nằm trong tứ giác (điểm trong của tứ giác): \(M\), …

Điểm nằm ngoài tứ giác (điểm ngoài của tứ giác): \(N\), …

Lời giải chi tiết:

Điểm nằm trong tứ giác (điểm trong của tứ giác): \(M, P\).

Điểm nằm ngoài tứ giác (điểm ngoài của tứ giác): \(N, Q\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close