Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác 0 thì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác \(0\) thì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với \(c\ne0\) ta có:

\(a:c=a. \dfrac{1}{c}\)

Lời giải chi tiết

- Khi chia cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

- Khi chia cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close