Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Tìm trên hình 77 các đường thẳng song song với mặt phẳng (A'B'C'D').

Quảng cáo

Đề bài

Tìm trên hình 77 các đường thẳng song song với mặt phẳng \((A'B'C'D')\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Khi đường thẳng \(d\) không nằm trong mặt phẳng \((ABCD)\) mà \(d\) song song với đường thẳng của mặt phẳng này thì ta nói đường thẳng \(d\) song song với mặt phẳng \((ABCD)\).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(AB//A'B'\) nên \(AB//mp(A'B'C'D')\)

\(BC//B'C'\) nên \(BC//mp(A'B'C'D')\)

\(DC//D'C'\) nên \(DC//mp(A'B'C'D')\)

\(AD//A'D'\) nên \(AD//mp(A'B'C'D')\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close