Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác.

Phương pháp giải:

Trong một tam giác, tổng ba góc là \(180^o\).

Lời giải chi tiết:

Định lý: Tổng ba góc của một tam giác là \(180^o\).

LG b.

Vẽ tứ giác \(ABCD\) tùy ý. Dựa vào định lý về tổng ba góc của một tam giác, hãy tính tổng \(\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D.\)

Phương pháp giải:

Trong một tam giác, tổng ba góc của một tam giác là \(180^o\).

Lời giải chi tiết:

Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào \(ΔABC\) ta có:

\(\widehat {{A_1}} + \widehat B + \widehat {{C_1}} = {180^o}\)

Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào \(ΔADC\) ta có:

\(\widehat {{A_2}} + \widehat D + \widehat {{C_2}} = {180^o}\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat {{A_1}} + \widehat B + \widehat {{C_1}} + \widehat {{A_2}} + \widehat D + \widehat {{C_2}} = {180^o} + {180^o} \cr 
& \Rightarrow \left( {\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}}} \right) + \widehat B + \left( {\widehat {{C_1}} + \widehat {{C_2}}} \right) + \widehat D = {180^o} + {180^o} \cr 
& \Rightarrow \widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^o} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close