Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2

Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số (ví dụ x=12). Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gọi \(x\) là số tự nhiên có hai chữ số (ví dụ \(x=12\)). Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách:

LG a.

Viết thêm chữ số \(5\) vào bên trái số \(x\) (ví dụ: \(12\to512\), tức là \(500+12\));

Phương pháp giải:

Phân tích số tự nhiên có ba chữ số \(\overline {abc} \) ta có:

\(\eqalign{
& \overline {abc} = 100a + 10b + c \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,= 100a + \overline {bc} \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,= 10\overline {ab} + c \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức biểu thị số tự nhiên mới khi  thêm chữ số \(5\) vào bên trái số \(x\) là: \(5. 100 + x\)

LG b.

Viết thêm chữ số \(5\) vào bên phải số \(x\) (ví dụ: \(12\to 125\), tức là \(12\times 10+5\)).

Phương pháp giải:

Phân tích số tự nhiên có ba chữ số \(\overline {abc} \) ta có:

\(\eqalign{
& \overline {abc} = 100a + 10b + c \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,= 100a + \overline {bc} \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,= 10\overline {ab} + c \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức biểu thị  số tự nhiên mới khi thêm chữ số \(5\) vào bên phải số \(x\) là: \(10x + 5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close