Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1. So sánh: a) 2 và 7;b) -2 và -7;c) -4 và 2;d) -6 và 0;e) 4 và -2...

Đề bài

So sánh:

a) 2 và 7;        b) -2 và -7;        c) -4 và 2;

d) -6 và 0;        e) 4 và -2;        g) 0 và 3. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn bất kì số nguyên âm nào.

Lời giải chi tiết

a) \(2 < 7\)        b)  \(-2 > -7 \)       c)  \(-4 < 2\)

d)  \(-6 < 0\)        e)  \(4 > -2 \)       g)  \(0 < 3\) 

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải