Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 1, -1, -5, 5, -3, 2.

Đề bài

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: \(1, -1, -5, 5, -3, 2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khoảng cách từ điểm \(a\) đến điểm \(0\) trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên \(a.\) 

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(|1| = 1\)        \(|-1| = 1\)       \(|-5|=5\)

\(|5| = 5\)       \(|-3| = 3\)       \(|2|=2\)

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải