Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 72 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: 1, -1, -5, 5, -3, 2, 0 đến điểm 0.

Đề bài

Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: \(1, -1, -5, 5, -3, 2, 0\) đến điểm \(0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số đoạn thẳng bằng nhau trên trục số kể từ điểm 0 đến điểm cần tính.

Lời giải chi tiết

 

- Điểm 1 cách điểm 0 một khoảng là 1( đơn vị )

- Điểm -1 cách điểm 0 một khoảng là 1 ( đơn vị )

- Điểm -5 cách điểm 0 một khoảng là 5 ( đơn vị )

- Điểm 5 cách điểm 0 một khoảng là 5 ( đơn vị )

- Điểm -3 cách điểm 0 một khoảng là 3 ( đơn vị )

- Điểm 2 cách điểm 0 một khoảng là 2 ( đơn vị )

- Điểm 0 cách điểm 0 một khoảng là 0 ( đơn vị ) 

Loigiaihay.com

?>
Giải bài tập lấy ngay! ➡ Xem