Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tính và so sánh: \(\displaystyle \sqrt {{{16} \over {25}}} \) và \(\displaystyle {{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính từng biểu thức rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

Ta có:

+) \(\displaystyle \sqrt {{{16} \over {25}}}  = \sqrt {{{\left( {{4 \over 5}} \right)}^2}}  = {4 \over 5}\)

+) \(\displaystyle {{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }} = {4 \over 5}\)

\( \displaystyle \Rightarrow \sqrt {{{16} \over {25}}}  = {{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải