Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

LG a

9

Phương pháp giải:

+ Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \({x^{2\;}} = a.\) 

+ Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau  là \(\sqrt a \)  và \( - \sqrt a \)

Giải chi tiết:

Căn bậc hai của số \(9\) là \(3\) và \(-3\) 

LG b

\(\dfrac{4}{9}\)

Phương pháp giải:

+ Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \({x^{2\;}} = a.\)

+ Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau  là \(\sqrt a \)  và \( - \sqrt a \)

Giải chi tiết:

Căn bậc hai của số \(\dfrac{4}{9}\) là \(\dfrac{2}{3}\) và \(-\dfrac{2}{3}\) 

LG c

0,25

Phương pháp giải:

+ Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \({x^{2\;}} = a.\) 

+ Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau  là \(\sqrt a \)  và \( - \sqrt a \)

Giải chi tiết:

Căn bậc hai của số \(0,25\) là \(0,5\) và \(-0,5\) 

LG d

2

Phương pháp giải:

+ Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \({x^{2\;}} = a.\) 

+ Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau  là \(\sqrt a \)  và \( - \sqrt a \)

Giải chi tiết:

Căn bậc hai của số \(\dfrac{4}{9}\) là \(\dfrac{2}{3}\) và \(-\dfrac{2}{3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Căn bậc hai
Gửi bài tập - Có ngay lời giải