Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 9;        b) \(\dfrac{4}{9}\);        c) 0,25;        d) 2.  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \({x^{2\;}} = a.\)

+ Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau  là \(\sqrt a \)  và \( - \sqrt a \)

Lời giải chi tiết

+ Căn bậc hai của số \(9\) là \(3\) và \(-3\) (vì \(3^2=9\) và \((-3)^2=9\)) 

+ Căn bậc hai của số \(\dfrac{4}{9}\) là \(\dfrac{2}{3}\) và \(-\dfrac{2}{3}\) (vì \({\left( {\dfrac{2}{3}} \right)^2} = \dfrac{4}{9}\) và \({\left( {-\dfrac{2}{3}} \right)^2} = \dfrac{4}{9}\))

+ Căn bậc hai của số \(0,25\) là \(0,5\) và \(-0,5\) ( vì \(0,5^2=0,25\) và \((-0,5)^2=0,25\))

+ Căn bậc hai của số \(2\) là \(\sqrt 2\) và \(-\sqrt 2\) (vì \((\sqrt 2)^2=2\) và \((-\sqrt 2)^2=2\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close