Câu 3 trang 16 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều

Hãy hoàn thiện bảng 6.1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thiện bảng 6.1.

STT

Phương pháp bảo quản

Đối tượng áp dụng

Thời gian bảo quản

Chất lượng thực phẩm sau bảo quản

Chi phí

1

Bảo quản thoáng

Thực phẩm tươi, sống

Ngắn

Giảm chất lượng, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm

Thấp

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

STT

Phương pháp bảo quản

Đối tượng áp dụng

Thời gian bảo quản

Chất lượng thực phẩm sau bảo quản

Chi phí

1

Bảo quản thoáng

Thực phẩm tươi, sống

Ngắn

Giảm chất lượng, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm

Thấp

2

Bảo quản kín

Thực phẩm khô

Dài

Tốt

Trung bình

3

Bảo quản lạnh

Thực phẩm tươi, sống hoặc chín

Ngắn

Tốt

Trung bình

4

Bảo quản đông lạnh

Thực phẩm tươi, sống hoặc chín

Dài

Tốt

Cao

5

Bảo quản bằng muối hoặc đường

Thực phẩm tươi, sống

Dài

Quá mặn hoặc quá ngọt

Thấp

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close