Câu 1 trang 18 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều

Điền thêm các vai trò và ý nghĩa của chế biến thực phẩm vào các dòng còn trống sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền thêm các vai trò và ý nghĩa của chế biến thực phẩm vào các dòng còn trống sau:

- Tăng khả năng hấp thu, tiêu hóa chất dinh dưỡng cho người sử dụng.

- Kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm.

- Bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho người sử dụng.

- ...

- ...

- ...

- Đa dạng hóa các sản phẩm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vai trò, ý nghĩa của chế biến thực phẩm: 

- Chế biến thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm.

- Vai trò và ý nghĩa của chế biến thực phẩm:

+ Đa dạng hóa các sản phẩm.

+ Tăng khả năng hấp thu, tiêu hóa, chất dinh dưỡng cho người sử dụng.

+ Tiết kiệm được thời gian chuẩn bị thực phẩm.

+ Kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm.

Lời giải chi tiết

Điền thêm các vai trò và ý nghĩa của chế biến thực phẩm vào các dòng còn trống:

- Tăng khả năng hấp thu, tiêu hóa chất dinh dưỡng cho người sử dụng.

- Kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm.

- Bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho người sử dụng.

- Bảo vệ thực phẩm không bị hư hỏng.

- Đa dạng hóa các sản phẩm.

- Tiết kiệm được thời gian chuẩn bị thực phẩm.

- Đa dạng hóa các sản phẩm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close