Tổ chức quân đội thời Lê sơ

Tóm tắt mục 2. Tổ chức quân đội thời Lê sơ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Tổ chức quân đội thời Lê sơ

- Quân đội được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.

- Quân đội có hai bộ phận chính: quân triều đình và quân địa phương; bao gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh.

- Vũ khí có đao, kiếm, cung tên, hoả đồng, hoả pháo.

- Quân đội được luyện tập thường xuyên và bố trí canh phòng khắp nơi, nhất là những nơi hiểm yếu.

Tóm tắt tổ chức quân đội thời Lê sơ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close