Luật pháp thời Lê sơ

Tóm tắt mục 3. Luật pháp thời Lê sơ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Luật pháp thời Lê sơ.

- Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới mang tên là Quốc triều hình luật (thường gọi là  luật Hồng Đức).

- Nội dung chính của bộ luật:

+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc

+ Bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến. 

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

+ Bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

ND chính

Tóm tắt luật pháp thời Lê sơ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close