Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Cuối TK XIV, kinh tế nhà Trần suy giảm:

- Nhà nước không quan tâm sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi... nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém.

- Ruộng đất của nông dân bị thu hẹp, thuế má nặng nề (mỗi năm dân nghèo vẫn phải nộp ba quan tiền thuế đinh).

=> Đời sống nhân dân cực khổ.

ND chính

Tóm tắt tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close