Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Quảng cáo

Đề bài

Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 77 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Vào cuối thế kỉ XIV, nhà Trần suy yếu, không còn đủ sức giữ vai trò của mình. Giữa lúc đó, xuất hiện một nhân vật mới là Hồ Quý Ly.

- Hồ Quý Ly là người có tài năng, được nắm giữ chức vụ cao nhất trong triều đình.

- Năm 1399, một số quý tộc nhà Trần mưu giết Hồ Quý Ly không thành. Năm 1400, ông phế truất vua Trần và lên làm vua, đổi quốc hiệu là Đại Ngu - nhà Hồ được thành lập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close