Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào ?

Giải bài tập Bài 1 trang 44 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết phần Tính chất nhiệt đới.

Lời giải chi tiết

Tính chất nhiệt đới của khí hậu cở nước ta được biểu hiện qua các chỉ số sau:

+ Nhiệt độ trung bình năm trên cả nước đều trên 200C, đạt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới.

+ Tổng lượng bức xạ nhận được lớn, cán cân bức xạ quanh năm dương (khoảng 75kcal/cm/năm).

+ Số giờ nắng từ 1400 – 3000h/năm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài