Tác giả Ăng-ghen

Tìm hiểu tác giả Ăng-ghen gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.

Quảng cáo

1. Tiểu sử - Cuộc đời

- Ăng – ghen (1820 – 1895)

- Phri-đơ-rich Ăng-ghen sinh ở thành phố Barmen, tỉnh Rhein, Vương quốc Phổ trong một gia đình chủ xưởng dệt.

Quảng cáo
decumar

- Là nhà triết học, lí luận chính trị xuất sắc người Đức.

- Là nhà hoạt động cách mạng của phong trào Quốc tế cộng sản, người bạn thân thiết của Các – Mác.

2. Sự nghiệp sáng tác

Các tác phẩm chính:

Những phác thảo phê phán môn kinh tế chính trị học.

- Cùng với Các Mác:

Gia đình thánh (Tháng 2 năm 1845);

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848);

Những yêu sách của Đảng cộng sản Đức (Tháng 3 năm 1848).

- Những năm cuối đời:

Nguồn gốc gia đình, Chế độ tư hữu và Nhà nước (1884),

Luivich Phoiơbach và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức (1866); 

Biện chứng tự nhiên; Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức (1894).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close