Thử tài bạn trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Dùng thước đo góc để chứng mình tứ giác ở hình 14 là hình thang vuông.

Quảng cáo

Đề bài

Dùng thước đo góc để chứng mình tứ giác ở hình 14 là hình thang vuông.

Lời giải chi tiết

\(\widehat E = {90^0};\,\,\widehat H = {90^0}\)

Ta có: \(\widehat E + \widehat H = {90^0} + {90^0} = {180^0};\,\,\widehat E\) và \(\widehat H\) là hai góc trong cùng phía

\( \Rightarrow EF//HG\) (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

\( \Rightarrow \) Tứ giác EFGH là hình thang.

Mà \(\widehat E = {90^0}\)

Vậy tứ giác EFGH là hình thang vuông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close