Thử tài bạn trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm các tứ giác là hình thang trong hình 11:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các tứ giác là hình thang trong hình 11:

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat B = \widehat A\left( { = {{60}^0}} \right),\,\,\widehat B\) và \(\widehat A\) là hai góc so le trong.

\( \Rightarrow BC//AD\) (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Vậy tứ giác ABCD là hình thang.

Ta có \(\widehat G + \widehat H = {110^0} + {70^0} = {180^0};\,\,\widehat G\) và \(\widehat H\) là hai góc trong cùng phía.

\( \Rightarrow GF//HE\) (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Vậy tứ giác EFGH là hình thang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close