Thử tài bạn trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm các tứ giác là hình thang trong hình 11:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các tứ giác là hình thang trong hình 11:

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat B = \widehat A\left( { = {{60}^0}} \right),\,\,\widehat B\) và \(\widehat A\) là hai góc so le trong.

\( \Rightarrow BC//AD\) (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Vậy tứ giác ABCD là hình thang.

Ta có \(\widehat G + \widehat H = {110^0} + {70^0} = {180^0};\,\,\widehat G\) và \(\widehat H\) là hai góc trong cùng phía.

\( \Rightarrow GF//HE\) (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Vậy tứ giác EFGH là hình thang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close