Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Hãy tìm các tứ giác lồi ở hình 1

Quảng cáo

Đề bài

 

1. Hãy tìm các tứ giác lồi ở hình 1

2. Hãy vẽ một tứ giác lồi và một tứ giác không lồi.

3. Quan sát hình 3, hãy trả lời các câu hỏi a, b, c, d, e và điền vào chỗ trống (…) ở các câu f, g, h.

 

Trong một tứ giác:

a) Hai đỉnh kề nhau là hai đỉnh cùng nằm trên một cạnh. Ví dụ: Đỉnh A kề với đỉnh B. Hỏi đỉnh C kề với đỉnh nào?

b) Hai đỉnh đối nhau là hai đỉnh không cùng nằm trên một cạnh. Ví dụ: Đỉnh đối với đỉnh A là đỉnh C. Hỏi đỉnh đối với đỉnh B là đỉnh nào?

c) Đường chéo là đoạn thẳng nối hai điỉnh đối nhau. Ví dụ: AC là đường chéo. Tìm đường chéo còn lại của tứ giác.

d) Hai cạnh kề nhau là hai cạnh có chung một đỉnh. Ví dụ: Một cặp cạnh kề nhau là AB và BC. Hãy kể rên các cặp cạnh kề nhau còn lại.

e) Hai cạnh đối nhau là hai cạnh không chung một đỉnh nào. Ví dụ: Một cặp cạnh đối nhau là AB và CD. Hãy kể tên các cặp cạnh đối nhau khác.

f) Các góc của tứ giác là: góc A, …

g) Đỉnh nằm trong tứ giác là: M, …

h) Điểm nằm ngoài tứ giác là: P, …

Lời giải chi tiết

1) Ở hình 1 chỉ có tứ giác ABCD ở hình a) là tứ giác lồi.

2)

 

3)

a) Đỉnh C kề với đỉnh B và đỉnh D.

b) Đỉnh đối với đỉnh B là đỉnh D.

c) Đường chéo còn lại của tứ giác là BD.

d) Các cặp cạnh kề nhau còn lại là : BC và CD, CD và DA, DA và AB.

e) Một cặp cạnh đối nhau khác là BC và AD.

f) Các góc của tứ giác là : góc A, góc B, góc C, góc D.

g) Điểm nằm trong tứ giác là M, Q.

h) Điểm nằm ngoài tứ giác là N, P.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close