Hoạt động 3 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đường chéo AC chia tứ giác ABCD thành hai tam giác ACB và ACD (h.4). Tính tổng các góc của tam giác ABC và tam giác ADC. Từ đó, ta có nhận xét gì về tổng các góc của tứ giác ABCD.

Quảng cáo

Đề bài

Đường chéo AC chia tứ giác ABCD thành hai tam giác ACB và ACD (h.4). Tính tổng các góc của tam giác ABC và tam giác ADC. Từ đó, ta có nhận xét gì về tổng các góc của tứ giác ABCD.

Lời giải chi tiết

Tổng các góc của tam giác ABC là 1800, tổng các góc của tam giác ADC là 1800,.

Tổng các góc của tứ giác ABCD bằng tổng các góc của hai tam giác ABC và ADC nên tổng các góc của tứ giác ABCD bằng \({180^0} + {180^0} = {360^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close