Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm BCNN(8,12) ; BCNN(5, 7, 8) ; BCNN(12, 16, 48).

Quảng cáo

Đề bài

Tìm BCNN(8,12) ; BCNN(5, 7, 8) ; BCNN(12, 16, 48).

Lời giải chi tiết

8 = 23; 12 = 22.3

BCNN(8; 12) = 23.3 = 8.3 = 24

5; 7; 8 = 23

BCNN(5; 7; 8) = 23.5.7 = 280

12 = 22.3; 16 = 24; 48 = 24.3

BCNN(12; 16; 48) = 24.3 = 48

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close