Hoạt động 6 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp B(4), B(6), BC(4, 6).

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tập hợp B(4), B(6), BC(4, 6).

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 là số nào ?

Lời giải chi tiết

B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28;…}

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; …}

BC(4; 6) = {0; 12; 24; …}

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6 là số 12

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close