Thử tài bạn trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính: \({{{x^2} - 6x + 9} \over {x - 1}}.{{{{(x - 1)}^3}} \over {2{{(x - 3)}^3}}}\) .

Lời giải chi tiết

\({{{x^2} - 6x + 9} \over {x - 1}}.{{{{\left( {x - 1} \right)}^3}} \over {2{{\left( {x - 3} \right)}^3}}} = {{{{\left( {x - 3} \right)}^2}} \over {x - 1}}.{{{{\left( {x - 1} \right)}^3}} \over {2{{\left( {x - 3} \right)}^3}}} = {{{{\left( {x - 1} \right)}^2}} \over {2\left( {x - 3} \right)}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Phép nhân các phân thức
list
close
Gửi bài Gửi bài