Hoạt động 4 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính sau:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính sau: \({2 \over {{a^2}}}.{{4c} \over {{a^2}b}}\) .

Lời giải chi tiết

\({2 \over {{a^2}}}.{{4c} \over {{a^2}b}} = {{2.\left( {4c} \right)} \over {{a^2}\left( {{a^2}b} \right)}} = {{8c} \over {{a^4}b}}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Phép nhân các phân thức
Gửi bài