Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm phân thức đối của phân thức:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tìm phân thức đối của phân thức: \({{ - 2x} \over {3x - 1}}\) .

Lời giải chi tiết

Phân thức đối của phân thức \({{ - 2x} \over {3x - 1}}\) là phân thức \({{2x} \over {3x - 1}}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 2. Phép trừ các phân thức
Gửi bài tập - Có ngay lời giải