Bạn nào đúng trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cô giáo cho bài toán:

Quảng cáo

Đề bài

Cô giáo cho bài toán:

Thực hiện phép tính: \({{3x} \over {x + 1}} - {{x - 1} \over {x + 1}} - {{x - 1} \over {x + 1}}\) .

Bạn Tài làm như sau:

Ta có: \({{x - 1} \over {x + 1}} - {{x - 1} \over {x + 1}} = 0\) .

Vì vậy: \({{3x} \over {x + 1}} - {{x - 1} \over {x + 1}} - {{x - 1} \over {x + 1}} = {{3x} \over {x + 1}} - 0 = {{3x} \over {x + 1}}\) .

Bạn Nam làm như sau:

\({{3x} \over {x + 1}} - {{x - 1} \over {x + 1}} - {{x - 1} \over {x + 1}} = {{3x - (x - 1) - (x - 1)} \over {x + 1}}\)

\( = {{3x - x + 1 - x + 1} \over {x + 1}} = {{x + 2} \over {x + 1}}\) .

Theo em, bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Bạn Nam đúng.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 2. Phép trừ các phân thức
list
close
Gửi bài Gửi bài