Thử tài bạn trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa :

Quảng cáo

Đề bài

1. Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa :

a) \({7^7}{.7^5}\) ;                   b) \({x^5}.{x^4}\) ;             

c) \({a^5}.a\) ;                    d) \({y^2}.{y^5}.y\)

2. Toán học với Âm nhạc

 

     Ta đã biết quan hệ về trường độ của các nốt nhạc như sau :

     1 nốt tròn = 2 nốt trắng = 4 nốt đen = 8 nốt móc đơn = 16 nốt móc kép = 32 nốt móc ba = 64  nốt móc tư.

     Em hãy dùng lũy thừa của một số tự nhiên để diễn tả mối quan hệ nói trên.

Lời giải chi tiết

1.

a) 77.75 = 77+5 = 712

b) x5.x4 = x5+4 = x9

c) a5.a = a5+1 = a6

d) y2.y5.y = y2+5+1 = y8

2. 1 nốt tròn = 21 nốt trắng = 22 nốt đen = 23 nốt móc đơn = 24 nốt móc kép = 25 nốt móc ba = 26 nốt móc tư

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close