Hoạt động 3 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh

Quảng cáo

Đề bài

So sánh

a) \({2^3}{.2^4}\) và \({2^7}\)

b) \({a^3}.{a^4}\) và \({a^7}\).

Lời giải chi tiết

a) Ta có \({2^3}{.2^4} = 2.2.2.2.2.2.2\) và

\({2^7} = 2.2.2.2.2.2.2\)

Do đó \({2^3}{.2^4} = {2^7}\)

b) \({a^3}.{a^4} = a.a.a.a.a.a.a\) và

\({a^7} = a.a.a.a.a.a.a\)

Vậy \({a^3}.{a^4} = {a^7}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close